Kenneldiplom  för web

        

 Medlemskort för web

      

Medlemsskap i pommeclubben för web

 

   Godkänd uppfödare