01D15FD3-FF40-483A-AA31-39B4CBFE6F3B

 


1E4279DF-397C-449B-B1E6-D4A901956E71

 

Kenneldiplom  för web

        

 Medlemskort för web

      

Medlemsskap i pommeclubben för web

 

   Godkänd uppfödare